Activitati Educationale

  1. Educarea limbajului

           Comunicare orală

Elemente de limbaj (scris-citit)

Expresivitatea şi creativitatea limbajului

 

  1. Educaţie pentru ştiinţă

Matematică (operaţii intelectuale, numere şi cifre, forme geometrice)

Cunoaşterea mediului (familie, natură, grădiniţă, localitatea natală, ţară, natură,

anotimpurile, anul, drepturile copilului, universal,        pământul, cosmosul)

  1. Educaţie pentru societate

Educaţie moral-civică(elemente de educaţie civică, educaţie rutieră, educaţie sanitară şi religioasă).

Educaţie practică şi elemente de activitate gospodărească

 

  1. Educaţie estetică

Educaţie muzicală (ascultare, interpretare, coordonare, expresivitate, creativitate)

Educaţie plastică (desen, pictură, modelaj-expresivitate şi creativitate).

 

  1. Educaţie psihico-motrică

Educaţie fizică

Sport

Euritmie